Specialkompetens inom vägunderhåll och fastighetsskötsel i Nyland

Kontakta oss för mer information!

Simeli Oy erbjuder specialkompetens inom vägunderhåll och fastighetsskötsel i östra Nyland. Vi erbjuder en mångsidig tjänst som är flexibel efter dina behov. Vi har kompetens och kvalitetsutrustning för maskinentreprenad, vägunderhåll, plogning, underhåll av gårdar och grönområden samt klottersanering.

Simeli Oy - lyssnar på kunden

Ägaren till vårt företag och dess anställda har årtionden av erfarenhet inom branschen. Vår service är alltid så kundorienterad och flexibel som möjligt. För att säkerställa ett bra samarbete kan vi förse dig med en utsedd kontaktperson för hela säsongen, till exempel för ploga vägarna. På så sätt fungerar kommunikationen och servicekvaliteten håller även mitt i snöstormarna. Vi är tillgängliga när som helst på dygnet.

Kontakta oss

Varierat utbud av tjänster

Vi erbjuder ett varierat utbud av tjänster inom fastighetsskötsel och vägunderhåll:

1

  • Vi erbjuder specialkompetens inom vägunderhåll. Under sommaren jämnar vi till exempel ut potthål och binder damm genom saltning. På våren sopar vi vägarna från vintersanden.

  • På vintern snöröjer och sandar vi vägarna och tar bort hjulspår. Vi plogar gårdsplaner, uppfarter och vägar.

  • Vi erbjuder underhållstjänster för fastigheter, inklusive gräsklippning, trimning, ogräsrensning och mossrensning. Vi bekämpar ogräs på ett ekologiskt och säkert sätt med vårt inhemska Eco Weedkiller Pro 20.

  • Vi sopar gatu- och gårdsområden från sandblästringssand och andra föroreningar.

  • Vi underhåller parker och andra allmänna grönområden på ett ekologiskt och bullerfritt sätt.

  • Vi kan ta bort klotter effektivt och ekologiskt med en högtryckstvätt för varmvatten.

Kontakta oss för mer information

Kom ihåg hushållsavdraget

Ett hushåll kan utnyttja hushållsavdraget när det utför vanligt hushållsarbete med hjälp av en yrkesman. Till exempel är underhåll av gård och trädgård berättigat till avdraget.

 


Hushållsavdraget kan sökas hos skattemyndigheten och innebär en skattelättnad. Du kan läsa mer på skattemyndighetens webbplats.

Skatteförvaltningens hemsida

Inhemsk och högkvalitativ utrustning

Vi har el- och batteridrivna maskiner samt traktorer och hjullastare som drivs av förbränningsmotorer, med vilka små och stora jobb kan utföras snabbt. Alla våra medarbetare har en egen maskin. Vi har också reservmaskiner vid eventuella haverier, så vi ser till att arbetet aldrig stannar upp ens för en dag.

 

Som regel är vår utrustning inhemskt producerad. På så sätt stödjer vi den lokala ekonomin, bidrar till stabila arbetstillfällen och minskar utsläppen från transportresor.

 


Ta en närmare titt på vår utrustning och be om mer information!

Se våra referenser!

Simeli Oy:s yrkeskunniga medarbetare har redan betjänat många nöjda kunder i östra Nyland. Vi har samlat några exempel på våra projekt på vår webbplats.

 


Titta på våra referenser och kontakta oss! Vi ger dig gärna en offert på ditt projekt.

Vårt företags trumfkort

Service 24/7

Vår tjänst är flexibel och vi finns tillgängliga oavsett tid på dygnet.

Högkvalitativt slutresultat

Vi utför alltid vårt arbete noggrant, så att du kan vara säker på att slutresultatet är av högsta kvalitet.

Tillräcklig utrustning

Vi använder modern och miljövänlig utrustning. Vi har även tillräckligt med reservmaskiner vid fel.