Fastighetsförvaltning i Nyland på bästa möjliga sätt

Kontakta oss för mer information!

Simeli Oy erbjuder sakkunnig fastighetsskötsel i östra Nyland. Vi ser till att din gård är i snyggt skick. Dessutom kan vi tvätta dina balkongsglas åt dig.

Underhåll av fastighetens gård

Ägaren eller innehavaren av en fastighet ansvarar för fastighetens gårdsområden och för att hålla dem rena och säkra. Det praktiska arbetet utförs ofta av till exempel ett företag som ägnar sig åt fastighetsskötsel. Har du hittat ett företag som erbjuder
fastighetsskötsel vars tjänster du är nöjd med? Vill du att vi ger dig en offert på en snabb och noggrann service?

 


När du anförtror oss din fastighetsskötsel kan du vara säker på att arbetet kommer att utföras enligt överenskommelse och till och med före tidtabell. Vi klipper gräsmattor, trimmar, tar bort mossa, rensar ogräs och tar bort skräp. Vi tar bort ogräs på ett ekologiskt sätt med hjälp av vår inhemska Eco Weedkiller Pro 20 hetvattenutrustning. På vintern tar vi hand om snöröjning och sandning av gården. Du kan alltid nå oss enkelt och kommunikationen med oss är smidig.

 

Snöplogning och halkbekämpning

På vintern medför snö och is sina egna utmaningar för säkerheten på gården. På vintern måste man vara ännu mer uppmärksam om underhållet för att undvika olika typer av skador och incidenter. Om en olycka inträffar på gården måste fastighetsbolaget kunna bevisa att vinterunderhållet har utförts med omsorg.

 


Som erfarna entreprenörer plogar och sandar vi till exempel gårdar, uppfarter och parkeringsytor med stor omsorg. I regel tar vi bort snön mekaniskt, men vi använder också en spade vid behov. Vi följer ständigt utvecklingen av vädersituationen, så vi kan hjälpa dig
snabbt när du behöver det. Läs mer om våra tjänster inom vinterunderhåll och kontakta oss!

 

Tvätt av balkongglas

Om byggföretaget har installerat balkonginglasning, antingen i samband med byggandet eller senare, ansvarar byggföretaget också för underhållet. Om den boende däremot har installerat inglasningen på egen bekostnad, ansvarar han eller hon för underhållet.

 

Du kan be oss att tvätta balkongglasen i en hel byggnad på en gång. Vi använder oss av yrkeskunnig personal och utrustning av hög kvalitet för att utföra arbetet snabbt och få ett bra resultat. Vi tvättar glasen både inomhus och utomhus på ett säkert sätt. Kontakta oss och fråga mer om våra tjänster!