Professionellt vägunderhåll i Nyland

Kontakta oss för mer information

Simeli Oy erbjuder vägunderhåll med gedigen yrkesskicklighet i östra Nyland. Vi erbjuder hjälp både under sommaren och vintern för varierande behov. Under sommarsäsongen jämnar vi till vägens gropar och under vintern ser vi till vägarnas säkerhet genom plogning, sandning och borttagning av is.

Vägunderhåll som specialbransch

Vårt företag är specialiserat på vägunderhåll och fastighetsskötsel. Vi håller vägarna i gott skick både sommar och vinter. Under sommaren omfattar våra tjänster utjämning av potthål i vägen och saltning av grusvägar. På vintern plogar vi, sandar och tar bort is.

 


Vi har modern utrustning och tillräckligt med reservfordon för att säkerställa att arbetet utförs snabbt i alla situationer. Kontakta oss för en offert - vi ger dig gärna en offert för hela säsongen.

 

Beläggning av vägar

Genom vägunderhåll säkerställer vi trafiksäkerheten och ett smidigt trafikflöde. Vi kan till exempel hjälpa dig med potthål och hjulspår, vilket innebär att vi tar bort ojämna ställen på vägen. Det gör vägen trevligare och säkrare att köra på. Det bidrar också till att förbättra dräneringen av regnvatten, vilket i sin tur förhindrar skador på vägkonstruktioner.

 


Vi hjälper dig gärna med våra skickliga medarbetare och vår utrustning. Kontakta oss gärna!

Arbete under vintersäsongen

Vi tar hand om vägunderhållet under vintersäsongen, beroende på dina behov och vädret. Vi plogar vägar och gårdar snabbt, så att du kan ta dig fram även efter kraftiga snöfall. Vi sandar områden där det finns risk för halka. Det kan t.ex. vara framför dörrar, branta backar och väg- och gatukorsningar. Vi tar också bort hjulspår, dvs. vi jämnar till vägar och gårdar så att de blir smidigare och säkrare att gå på.

 


Du kan också kontakta oss för att ordna med snöröjning och transport bort från vägar och gårdar. I det fallet tar vi snön till exempel till officiella snöuppsamlingsplatser.