Ekologisk klottersanering i Nyland

Kontakta oss för mer information!

Simeli Oy erbjuder ekologisk klottersanering i östra Nyland. Med vår hjälp kan du återställa din fastighet i snyggt skick och förhindra ny graffiti i förväg. Både boende och besökare i din fastighet kommer att tacka dig.

Klottersanering med högtryckstvätt

Vi avlägsnar graffiti effektivt och miljövänligt med högtryckstvätt med hett vatten. Vi använder endast miljövänliga rengöringsmedel.


Vi har mobil utrustning som är väl lämpad för klottersanering, vilket gör att vi kan tvätta utan att behöva en el- eller vattenanslutning. Vi har vatten i våra tankar.

 

Förutom klottersanering erbjuder vi även andra tjänster för att hålla din fastighet ren. Ta en titt och kontakta oss - vi ger dig gärna en offert!

Skydd är det bästa sättet att förebygga

Graffiti kan förebyggas genom att väggar och ytor skyddas i förväg. Det finns en mängd olika skyddande beläggningar och vi kan hjälpa dig att hitta den som passar bäst för din fastighet.

 


De skyddsmedel vi använder kommer inte att förändra, skada eller försämra andningsförmågan hos den yta som ska skyddas. Skyddsmedlet fungerar så att det absorberar graffitifärgen istället för grundmaterialet, och när ytan tvättas med en högtryckstvätt med hett vatten smälter skyddsmedlet bort med graffitin. Efter rengöring kan skyddet förnyas. 

Varför bör graffiti avlägsnas?

Graffiti på väggar och till exempel i soprum påverkar trivseln: en skräpig gård är en tråkig plats att vistas på. Dessutom är graffitiklotter en magnet för nya klottrare, och problemet kan förvärras om det inte åtgärdas snabbt. Graffiti ger också intrycket av en ovårdad och misskött byggnad eller fastighetsbolaget som helhet. I värsta fall kan det göra det svårt att attrahera till exempel bostadsköpare eller kunder. 


Med vår hjälp kan du bli av med graffiti snabbt! Vi gör ett grundligt jobb med minimal störning för boende och brukare av fastigheten. Kontakta oss!