Maskinentreprenad på vägar och gårdar i Nyland

Kontakta oss för mer information!

Simeli Oy erbjuder ett varierat utbud av tjänster inom maskinentreprenad med effektiv utrustning i östra Nyland. Vi kan erbjuda dig alla gräv- och schaktningstjänster som du behöver för din gårdsplan och dina vägar. Vi skräddarsyr ett paket som passar dina behov. Kontakta oss för mer information!

Ett varierat utbud av tjänster inom maskinentreprenad

Maskinentreprenad är en integrerad del av många typer av bygg- och infrastrukturprojekt, till exempel byggande av bostadshus, industrianläggningar, trafikleder och grönområden. Vi har stor erfarenhet av alla typer av maskintekniska arbeten. Vår tjänst omfattar bland annat vägläggning, jordflyttning, schaktarbeten och snöarbeten. Vi skräddarsyr gärna ett paket som passar dina behov. Vi kan hantera både små och stora entreprenader och avtalspaket. Titta även på våra tjänster för vägunderhåll, plogning, fastighetsskötsel och grönområdesunderhåll.

Specialkompetens inom grundläggning och underhåll av vägar

Vägbeläggning påverkar vägarnas livslängd och säkerhet. Det är därför bra att låta en yrkesman utföra arbetet. Vi kan erbjuda dig allt grävnings- och schaktningsarbete som du behöver för vägbyggen. Vi tar hand om borttagning av jord, jordförflyttning och utjämning så att basen är redo för beläggningsmaterialet.

 


Vi tar också hand om underhållet av de färdiga vägarna under både sommar- och vintersäsongen. Under sommaren jämnar vi ut potthål i vägen och saltar grusvägarna så att de blir mindre dammiga. På vintern plogar vi, sandar och tar bort is. Läs mer om våra underhållstjänster!

 


Modern utrustning

Vi har modern utrustning. Vår tunga utrustning är huvudsakligen inhemsk. Vår expertis och utrustning gör att vi kan ta oss an ett brett spektrum av jobb, från små till stora.

 


Läs mer om vår utrustning och kontakta oss!