Snöarbeten på vägar och gårdsområden i Nyland

Kontakta oss för mer information!

Hos Simeli Oy får du snöarbete, sandning och borttagning av is på vägar och gårdsområden, särskilt i östra Nyland. Du kan också fråga om våra möjligheter att arbeta i andra delar av Nyland. Vi erbjuder också andra tjänster inom fastighetsskötsel, och under sommaren erbjuder vi tjänster inom vägunderhåll. 

Allt snöarbete du behöver

Vi erbjuder omfattande underhåll för vintersäsongen. Vi plogar gårdar, uppfarter och vägar på din fastighet med erfarenhet och kvalitetsutrustning. Vi tar bort områden med isvallar och sandar vid behov, till exempel framför dörrar och övergångsställen. Vi kan också ta hand om snöröjning från gårdar och vägkanter. I detta fall tar vi snön, till exempel till officiella snöuppsamlingsplatser, enligt överenskommelse, och de hindrar på det sättet inte rörelse eller sikt på gården eller i vägområdet.

 


Vi erbjuder snöarbete, sandning och borttagning av isvallar, särskilt i östra Nyland, till exempel för bostadsrättsföreningar, offentlig sektor och vägföreningar. Enligt överenskommelse kan vi även arbeta i andra delar av Nyland. Vi skräddarsyr gärna en lösning för dina behov – kontakta oss!

 

Snabbt snöarbete

Du kan anlita oss för snöarbete under hela säsongen eller be oss hjälpa dig vid ett enda tillfälle. Observera att när snön faller är vi troligen redan igång med att ploga vägarna och de första som servas är våra avtalskunder, så det snabbaste sättet att få snön plogad är att boka i förväg för hela säsongen.

 


Som avtalskund får du en egen utsedd kontaktperson som du enkelt kan kommunicera med. Du kan nå kontaktpersonen på ett direktnummer om det behövs. Med vår hjälp kan du bli av med snön snabbt och säkert.

 

Underhåll för dig

För underhållet av gården ansvarar fastighetsägaren, eller till exempel ägarna tillsammans om du bor i ett flervåningshus. I praktiken läggs underhållet av bostadsrättsföreningens gård ofta ut till ett företag som utför fastighetsskötsel enligt avtal.


Vi kan ta hand om vinterunderhållet av din gård och annat underhållsarbete av fastighetens gårdsytor. Vi ser till att gården håller sig i gott skick och ser välskött ut för dig. Vi ser också till att det är säkert att röra sig på gården. En ovårdad gård är en säkerhetsrisk som kan leda till incidenter. Kontakta oss om du vill veta mer om våra omfattande tjänster!