Erfarenhet av underhåll av offentliga platser i Nyland

Kontakta oss för mer information!

Simeli Oy har erfarenhet av skötsel av offentliga platser i östra Nyland. Vi ser till att parker och andra grönområden hålls i gott skick. Vårt arbete är säsongsberoende och vi skräddarsyr våra tjänster efter dina behov.

Omsorg av gemensamma områden

Vi sköter om våra allmänna parker och andra grönområden. Vårt arbete omfattar byggda parker, lekplatser, gatugrönområden, offentliga byggnaders gårdar, parkskogar, ängar och landskapsfält.

 


Grönområden är viktiga för allmänhetens trivsel, och ofta orsakar deras ovårdade skick missnöje och får invånarna att kontakta till exempel kommunens eller stadens kundtjänst.

Aktiviteter efter säsong

Våra tjänster för skötsel av allmänna områden omfattar alla typer av renhållnings- och säkerhetsuppgifter, såsom gräsklippning, mossborttagning, trimning, ogräsrensning och städning. De uppgifter som ingår i skötseln av grönområden varierar naturligtvis beroende på årstid.

 


Vi samlar till exempel in skräp året runt och rensar buskar när de börjar skymma sikten i trafikområden. På våren arbetar vi med att plantera sommarblommor och på sommaren gödslar och vattnar vi planteringarna. På hösten sätter vi lökar i jorden och planterar höstblommor som ersätter sommarblommorna. På hösten städar vi också bort till exempel nedfallna löv från marken. Gräsklippning och trimning fortsätter under hela sommarsäsongen efter behov.

Bekanta dig också med våra vintertjänster. Vi plogar snön från vägar och gårdar, sandar vid behov för att förhindra halka och tar bort snö.

Moderna, tystgående maskiner

Vi använder moderna maskiner, både elektriska och batteridrivna. De gör att vi kan arbeta på ett miljövänligt sätt och utan att orsaka buller. Detta gör det möjligt för användare av parker och grönområden - invånare och turister - att njuta av naturen utan störning. 

 


Många aktörer inom den offentliga sektorn i Nyland har redan upptäckt vår tjänst och varit nöjda med den. Titta på våra referenser och kontakta oss! Vi ger dig gärna en offert.

 

Ekologisk och säker ogräsbekämpning

Vi använder Eco Weedkiller Pro 20 hetvattenutrustning för att ta bort ogräs. Den gör det möjligt för oss att avlägsna ogräs på ett ekologiskt och säkert sätt med hjälp av hett vatten. Hett vatten är effektivt på alla växter, inklusive maskrosor, mossa och olika invasiva arter.

 

Det ekologiska avlägsnandet av skadligt ogräs är viktigt för en hållbar utveckling och bevarande av miljön. Istället för att använda skadliga kemikalier rekommenderas naturliga metoder för att minska invasiva växters påverkan på ekosystemet och skydda inhemsk vegetation. Samtidigt främjas den biologiska mångfalden i naturen. Ekologiskt ansvarsfull ogräsbekämpning bidrar till att upprätthålla en balanserad och hållbar miljö för framtida generationer.